Click a pigeon with red bandnumber to go deeper into the pedigree
99-2360236
Amorina
G. & S. Verkerk
Light Cheque
5.Duivin WHZB 2001 15.Nat Duivin 2000
19.Duivin WHZB 2000
19.Asduif WHZB 2001
22.Asduif WHZB 2000
1. Chantilly 2335d
7. La Ferte B 1951d
11.Peronne 6437d
12.Deinze 4409d
28.Chantilly 7743d
De Doorbraak
G. & S. Verkerk
Blue Bar
Vader van Amorina
5. Duivin WHZB 2001
19.Duivin WHZB 2000
Vader van Valentine:
9. NPO
Het Vleugeltje
G. & S. Verkerk
Cheque
Moeder van:
Amorina
5. Duivin WHZB 2001.
Intuition
18.Duivin WHZB 2001.
Vleugeltje vloog:
2. Moeskroen 635d
Zoon Zitter


94-1341129
Zus 838
C. en G. Koopman

De 838 won 5 x 1.
De Crack
G. & S. Verkerk
Light Cheque
Superkweker en vader
van: Superboy,
Jackpot, Knokker,
Goede Bontje en
grootvader van
Survivor!
Goldie
G. & S. Verkerk
Cheque
Moeder van:
Globetrotter
2.Doffer WHZB 2002
7.Nat doffer Allroun
1. Arras 4632d
4. Chantilly 929d
8. Aalst 8202d
11.Etampes 2991d
22.Arras 7070d
Zitter van 1985
C. en G. Koopman

= Zitter van 1985
de topkweker van de
familie Koopman.
Vloog o.a.
1e Den Bosch 4540 d
1e Eijsden 797 d
2e Venette 6369 d
2e Den Bosch 3787 d
3e Strombeek 2833 d
4e St.G.H. 3698 d
86-1113099


Light Cheque
Midfondkampioen CCL
85-1303560
De Gekke "60"
G. & S. Verkerk
Blue Bar
De Gouden Kweekduif
G. & S. Verkerk
Cheque White Flight
Stamvader van het
Verkerk - ras met
vele super nazaten
Globetrotter, Goldie
Strombeekje, Max,
Explosion en
Dynamite
Ons Goudklompje
G. & S. Verkerk
Light Cheque
Moeder van Goldie,
Miss Saigon, Britney
Grootmoeder van oa
<< Back