Click a pigeon with red bandnumber to go deeper into the pedigree
93-1202806
Corrie
Janssen-Arendonk × de Klak
Zuster 't Blauwke
superduivin welke 50
prijzen won en
Grote Blauwe
Janssen-Arendonk × de Klak
Blue Bar
= Grote Blauwe
winnaar van 14x 1e
prijs en een zeer
goede kweekdoffer
Janssen-Arendonk × de Klak
Blue Bar
't Vetblauwke
Blauw Zoontjes

Blue Bar
Zoon Claudius
welke Nederland ver-
tegenwoordigde op de
Olympiade Tokyo 1981
Mooi Blauw Janssen
Janssen-Arendonk

85-1681430
Zoon Stamkoppel


85-1681446
Dcht Stamkoppel


claudius
Janssen-Arendonk
Light Cheque
claudius
olympiade tokyo
84-1944001
Zoontjes duivin


79-361476

Janssen-Arendonk
Cheque
78-667678
zus cleopatra
Janssen-Arendonk
Cheque
zus cleopatra
<< Back