Click a pigeon with red bandnumber to go deeper into the pedigree
12-6321613M
Halfbroer Gilbert
Leo Heremans
Blue Bar
Kleinzoon Jan
Halfbroer Gilbert
4e Nat Asduif KBDB
Snelheid 2011
3e Nat. Asduif
Europe Cup 2012
1. Quievrain 1943d
1. Quievrain 1612d
2. Quievrain 345d
Superson Jan

Blue Bar
Zoon Jan
Vader van Gilbert
4e Nat Asduif KBDB
Snelheid 2011
3e Nat. Asduif Europe Cup 2012
1. Quievrain 1943d
1. Quievrain 1612d
2. Quievrain 345d
dochter Olympiade

Cheque
Dcht Olympiade
de Jan
Heremans-Ceusters
Chequer
= Famous Jan
1.ACE Duivenkrant
1.Nat.ACE Ave Regina
2.Nat.ACE Ave Regina
6x 1. prize Quivrain
1/1214, 1/531, 1/341
1/300, 1/214, 1/149
3/1409, 5/2033
Superbreeder/father:
- Jan Roeper
- Gebroken Vleugel
- Jan Junior
- Sterke JanVloog als jong 7x per tiental.
Olympiade 003
Gust Jansen
Chequer
Olympiade Pigeon in
Lievin Cat A 2003
2.Nat. ACE S.D. Old
KBDB in 2002
1. Quivrain 390p
1. Noyon 193p
2. Noyon 1.242p
2. Noyon 485p
3. Noyon 1.322p
4. Noyon 873p
4. Noyon 454p
5. Quivrain 265p
7. Noyon 716p
9. Noyon 874p
11.Noyon 624p
Verkerk Duivin
G. & S. Verkerk
Blue Bar
Daughter of Sprint
Den 444
Heremans-Ceusters
Cheque
Winner 7 x 1. Prize
2.Nat. ACE
Ave Regina '01
Meer
Blauw Kampioentje
Heremans-Ceusters
Blue Bar
Mother of Jan:
1.Nat. ACE S.D.
Ave Regina 2002
Meer
Broer Blauw Gertje
Heremans-Ceusters
Blue Bar
= Broer Blauw Gertje
uit broer Kannibaal
x Moeder Wonderaske
Meer

Hasendonckx
Blue White Flight
Mother of 550/03
1. against 3.392p
6. against 2.675p
Meer
Vader Olympiade
Gust Jansen

1. ACE Noyon jl.
Father of
Olympiade 003:
Meer
Late Gusta
Gust Jansen

Mother of
Olympiade 003:
Olympiade Pigeon in
Meer
Sprint
G. & S. Verkerk
Blue Bar
1. NPO Chateauroux
against 6.664p
2.Peronne 20.806p
Meer
Verity
G. & S. Verkerk

Meer
Vader 444
Heremans-Ceusters
Blue Bar
Meer
Dcht Goudvinkje
Heremans-Ceusters
Cheque
Meer
95-6303932M
Goede Blauwe


97-6210632V
Oude Blauwe


Meer
Blauwe Kannibaal
Dirk van Dyck
Blue Bar
Meer
Goudklompje
Heremans-Ceusters
Blue Bar
Meer
1. Getekende
Hasendonckx
Blue Bar
Meer
Geschelpt Witpen
Hasendonckx
Cheque White Flight
Goede KweekduivinGust Jansen

3x 1e prijs
Gust Jansen

Alessandro
Schaerlaeckens
Blue Bar
Meer
96-2279515V
Josephine
G. & S. Verkerk

Magnum
G. & S. Verkerk
Blue Bar
Meer
Olympic Unbelievable
G. & S. Verkerk
Light Cheque
Meer