Click a pigeon with red bandnumber to go deeper into the pedigree
86-6570586 V
v/d Pol duivin
Nelles v.d. Pol
Nelles v.d. Pol
Zus Goede Jaarling
Nelles v.d. Pol
= Moeder Holle Rug
zij is een zus van
de Goede Jaarling
76-6125959 M

Nelles v.d. Pol

77-6120368 V

Nelles v.d. Pol

Vader Goede Jaarling
Nelles v.d. Pol

Vader Goede Jaarling
en tevens een broer
van de vader van de
Holle Rug van 1984.
Moeder Jaarling
Nelles v.d. Pol

Moeder van de Goede
Jaarling

Nelles v.d. Pol73-6278000 V
8000 duivin
Nelles v.d. Pol
Cheque
= 8000 duivin
de stamduif uit de
lijn v.d. Driebander
Meer
77-6120276 M

Nelles v.d. Pol77-6120368 V

Nelles v.d. Pol

Meer
67-6154527 M

Nelles v.d. Pol

67-6154522 V

Nelles v.d. Pol

<< Back