Click a pigeon with red bandnumber to go deeper into the pedigree
89-1281486
Kras 486
Eijerkamp - Janssen × van Loon
Cheque
Supervlieger
Van Loon x Janssen
Deze Kras 486 won
in 3 jaar tijd, 10
eerste prijzen.
Zoon Louis x Suzanne
van Loon
Dark Cheque
Zoon Louis x Suzann
vader van de Kras
486 winnaar van 10
eerste prijzen.
Wagenaar
Janssen-Arendonk
Cheque Pied
Moeder van Kras 486
winnaar van 10
eerste prijzen.
Louis
Eijerkamp-van Loon
Black
Louis is father of
Olano: winner of 43
prizes
Grandfather of
Beach Boy 3x1. prize
Grandfather Yeboah
Winner 41 prizes
Grandfather of
Kras 486 Winner
10x1. prize
Silver Shadow 3x1.
in big competition
Silver Mann 2x1.
Silver Bullet 4x1.
Suzanne
Eijerkamp-van Loon
Cheque White Flight
Grandmother of
Yeboah: the winner
of 41 prizes
Silver Shadow 3x1st
Kras 486 10x1. prize
Beach Boy 3x1. prize
Silver Bullet 4x1st
Silver Man 2x1st
84-1611946

Janssen-Arendonk

87-2025633

Janssen-Arendonk

74-329942
Vader Louis
Eijerkamp-van Loon

Father of Louis:
the super breeder
and grandfather of:
Silver Shadow
Silver Bullet
Silver Mann
Beach Boy
Moeder Louis
van Loon

= Moeder Louis
Louis is de doffer
van het super Van
Loon kweekkoppel
Louis x Suzanne.
Deze '152 was ge-
kweekt uit een Recht
streekse Van Loon x
Volle Zus Oude Scali
van A.van Haaren
79-6641721
Rechtstr. J.Jonkers
van Loon

= Vader Suzanne
welke een superkweek
duivin is. Zij is
grootmoeder van
Silver Shadow,Silver
Bullet, Silver Mann
Beach Boy, Kras 486
Yeboah. Jonkers was
hokverzorger bij
Louis van Loon.
79-1680554
Rechtstr. van Haaren
van Loon

Moeder Suzanne
superkweekduivin
van het superkoppel
Louis x Suzanne.
Rechstreeks uit de
Van Loon duiven van
A.van Haaren.
<< Back